sv. maše ob nedeljah in praznikih

 • ob 7.30, 10.00, 19.00 /v zimskem času je večerna sv. maša ob 18.00/
 • ob praznikih, ki jih obhajamo med tednom: ob 10.00 in 19.00 /v zimskem času je večerna sv. maša ob 18.00/
 • v mesecu novembru so nedeljske sv. maše pri sv. Antonu ob 18.00

sv. maše ob delavnikih

 • zvečer ob 19.00 v poletnem času, v zimskem ob 18.00, v mesecu maju ob 18.30 /v sredo zvečer ni sv. maše, razen v mesecu maju in ob praznikih/, v sredo samo zjutraj ob 7.30 uri.

Svete maše in obredi v letu 2021:

 • 17. januarja, ob 10.00
 • 03. april - velika sobota, ob 17.00 blagoslov velikonočnih jedil
 • 1. november, ob 10.00 (sv. maša in blagoslov grobov)
 • 2. november, ob 18.00
 • vse nedelje v novembru ob 18.00

Datumi sv. maš in obredov v letu 2020/2021:

 • 24. december, ob 20.00
 • 21. januar, ob 15:00
 • 03. april - velika sobota, ob 11.00 blagoslov velikonočnih jedil
 • 11. april, ob 15.00 (sv. maša in blagoslov konj)
 • 16. maj, ob 15.00
 • 20. junij, ob 15.00
 • 1. avgust, ob 11.00 - SLOVESNOST LEPE NEDELJE (sv. maša in blagoslov avtomobilov)
 • 19. september, ob 15:00
 • 7. november, ob 15.00
 • 24. december, ob 20.00

sv. maše ob nedeljah in praznikih

 • ob 9.00
 • ob praznikih, ki jih obhajamo med tednom: ob 18.00 /v zimskem času je večerna sv. maša ob 17.00/

sv. maše ob delavnikih

 • med počitnicami samo v sobotah, med letom še v  petkih, ob 18.00 v poletnem času, v zimskem ob 17.00, v mesecu maju ob 17.30

Datumi sv. maš in obredov v letu 2021:

 • 03. april, velika sobota, ob 15.00 blagoslov velikonočnih jedil
 • 11. april, ob 9.00 Bela nedelja
 • 27. junija, ob 12.00 Lovska sv. maša
 • 11.julij, ob10.00 lepa nedelja z procesijo
 • 12. julija, ob 18.00 god sv. Mohorja in Fortunata
 • 22. avgust, ob 9.00
 • 26. september ob 9.00 Slomškova nedelja

sv. maše ob nedeljah

 • ob 11.00, razen kadar je lepa nedelja v Šentanelu, na Ravnah, pri sv. Neži, pri sv. Mohorju in Fortunatu in pri sv. Marjeti

praznične sv. maše v letu 2021

 • 01. april, veliki četrtek, ob 17.00
 • 03. april, velika sobota, ob 7.00 blagoslov ognja in jedil, ob 17.00 blagoslov jedil in obred velike sobote
 • 28. junij, ob 10.00, celodnevno češčenje
 • 4. julij, ob 11.00 lepa nedelja z procesijo
 • 15. avgust ob 11.00 Marijino vnebovzetje
 • 1. november ob 11.00 Vsi sveti
 • 25. december ob 11.00 Božič