Oznanila

Kotlje

 • Petek, 29. november  oib 19. uri– p. Peter Vrabec, frančiškan,          eksorcist v novomeški škofiji

JEZUS, ZMAGOVALEC NAD ZLOM

 • Vedno več ljudi prestaja mučenja hudega duha. Evangeliji nam opisujejo, kako je Jezus izganjal hude duhove. Predavatelj nam bo odgovarjal na vprašanja, kaj je zlo, kaj so demoni, kaj se dogaja pri eksorcizmih. Kako pri ljudeh prepoznavati oziroma razločevati med duševnimi motnjami in dejansko obsedenostjo od hudobnega duha? Kako vera v Jezusa uničuje delovanje hudiča?
 • Verouk je ta teden redno.
 • V petek, 29. novembra, vabimo vse vero učence na adventno delavnico, na kateri si bodo lahko izdelali adventni venček. Delavnica se bo začela popoldne ob 15.00. uri v župnišču.
 •  V se predšolske ter ostale otroke vabimo na srečanje s sv. Miklavžem, ki bo v četrtek, 5. decembra, ob 15.30 v farni cerkvi sv. Marjete v Kotljah. Za srečanje s sv. Miklavžem lahko svoje otroke prijavite v župnijski pisarni. Cena prispevka 15.- €.
 • Jutri se začne letošnji teden Karitas, ki bo potekal od ponedeljka, 25. 11. 2019 do nedelje,
 • 1. 12. 2019 pod geslom: DOBRO IZ VSAKEGA SRCA.
 • Na l. adventno nedeljo pred sv. mašo boste lahko kupili adventne vence. Pri sv. maši na
 • 1. adventno nedeljo bomo adventne venčke blagoslovili. Dar, ki ga boste darovali za
 • venčke, je namenjen za ljudi v stiski.
 •  Prav tako bodo darovi, ki jih boste darovali pri sv. mašah na l. adventno nedeljo
 • namenjeni za potrebe škofijske in župnijske Karitas.
 • V župnišču ali v zakristiji lahko dobite družinski koledar, cena 0,70€, pratiko, cena 5,90€ ter marijanski koledar, cena 2,50€.
 • Z akcijo zbiranja starega papirja nadaljujemo

 • Verouk  ta teden odpade zaradi odsotnosti in bolezni.
 • V se predšolske ter ostale otroke vabimo na srečanje s sv. Miklavžem, ki bo v četrtek, 5. decembra, ob 15.30 v farni cerkvi sv. Marjete v Kotljah. Za srečanje s sv. Miklavžem lahko svoje otroke prijavite v župnijski pisarni. Cena prispevka 15.- €.
 • Koncert v čast sv. Cecilije 22. november, petek ob 18. uri – Ravne. Lepo vabljen naš zbor k sodelovanju.
 • V zimskem času, bodo sv. maše med tednom ob 17.00 uri.
 • Z akcijo zbiranja starega papirja nadaljujemo

 • Verouk  ta teden odpade zaradi odsotnosti.
 • V ponedeljek 4. novembra ob 18.30 uri imamo pripravo na sveti krst. Kdor želi sv. krst za otroka v mesecu novembru in decembru lepo vabljen na pripravo - Ravne.  
 • Bog povrni za vaše darove, ki ste jih namenili za Karitas.
 • V tem tednu smo obhajali praznik Vseh svetih. Bog vam povrni za vsako molitev, ki ste jo namenili za naše drage pokojne.
 • Zahvala nadškofa Alojza Cvikla: Zahvalna nedelja je priložnost, da se kot vaš pastir zahvalim vsem sodelavcem: duhovnikom, stalnim diakonom, vsem članom župnijskih pastoralnih svetov, gospodarskih svetov, cerkvenim ključarjem, pevcem, izrednim delivcem sv. obhajila, članom molitvenih skupin, bralcem beril, ministrantom, vsem, ki skrbite za urejenost in čistočo naših cerkva in drugih župnijskih prostorov ter okolja naših cerkva in župnišč. Zahvala vsem, ki kjer koli v župniji sodelujete in ste v pomoč pri uresničevanju pastoralnega in prav tako gospodarskega poslanstva.
 • V se predšolske ter ostale otroke vabimo na srečanje s sv. Miklavžem, ki bo v četrtek, 5. decembra, ob 15.30 v farni cerkvi sv. Marjete v Kotljah. Za srečanje s sv. Miklavžem lahko svoje otroke prijavite v župnijski pisarni. Cena prispevka 15.- €.
 • Nedeljske večerne sv. maše so v mesecu novembru ob 18.00 uri pri sv. Antonu
 • Danes je sv. maša ob 15.00. uri tudi pri sv. Neži.
 • Koncert v čast sv. Cecilije 22. november, petek ob 18. uri – Ravne. Lepo vabljen naš zbor k sodelovanju.
 • V zimskem času, bodo sv. maše med tednom ob 17.00 uri.

 • Verouk ta teden odpade zaradi počitnic.
 • V petek zapovedani praznik vseh svetih, sv. maša ob 9. uri, po maši blagoslov pokopališča ter molitve za rajne.
 • Bližajo se prazniki, ko se bomo še posebej spominjali svojih dragih rajnih, vsi sveti, vernih duš dan. V dnevih pred prazniki boste urejali grobove, postavljali ikebane, prižigali sveče, prav je, da se na ta način spomnimo svoji rajnih. Vendar za nas kristjane to ni dovolj, na grob naših dragih rajnih je potrebno položiti rože, ki ne ovenijo, sveče, ki ne ugasnejo, in te rože, sveče so: dar za sv. maše, naše molitve, darovi za potrebe Cerkve, Karitas. Zato Vas vabimo in prosimo, naj na grobovih vaših rajnih ob praznikih zagorijo tudi »sveče« - sv. maš, ki ne ugasnejo, naj zacvetijo cvetovi molitve, dobrih del, ki ne ovenijo.
 • Gotovo želimo, da naši rajni pridejo čim prej v nebesa, kako to doseči? Z molitvijo, dobrimi deli k temu pa spadajo tudi molitve za rajne. To nam je naročil Jezus, mnogi na to pozabijo. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitve za rajne. Prav tako je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo popolni odpustek, če smo bili pri spovedi in obhajilo ter molimo po namenu svetega očeta. (Vero, očenaš in zdrava Marijo).
 • Ker je prihodnja nedelja zahvalna nedelja, ko se Bogu zahvaljujemo za njegovo velikodušnost, danes člani Karitas delijo vrečke. Naprošeni ste, da jih prihodnjo nedeljo vrnete polne s hrano, higienskimi pripomočki in drugimi življenjskimi potrebščinami, ki bi prav prišle ljudem v stiski. Povabljeni k velikodušnosti, v kateri se Gospod Bog ne da prekašati.

V zimskem času, bodo sv. maše med tednom ob 17.00 uri.

 • Verouk JE TA TEDEN redno. 
 • Prihodnjo nedeljo je sv. maša pri Šmohorju.
 • V petek 25. 10. 2019 zvečer po sv. maši imamo srečanje z člani ŽPS, vabila lahko dobite v zakristiji, nekateri pa ste jih dobili po internetni pošti. Člani pridite, lepo vabljeni.
 • Današnja nedelja je misijonska nedelja, v naših molitvah se spomnimo vseh misijonarjev in misijonark, ki delujejo po širnem svetu ter ljudem prinašajo in oznanjajo božje kraljestvo, lajšajo trpljenje in revščino. Današnji darovi gredo za misijone. Hvala za vaš dar.
 • Župnijska Karitas zbira ozimnico in oblačila, svoj dar lahko prinesete v župnišče pred mašami ali po dogovoru. Za vsak dar se najlepše zahvaljujemo. Karitas
 • V zakristiji ob prazniku vseh svetih lahko naročite molitve za vaše rajne.
 • V prizidku vzemite  misijonski koledarček.
 • Z akcijo zbiranja starega papirja nadaljujemo.

 • Verouk JE TA TEDEN redno. 
 • Prihodnjo nedeljo bomo obhajali misijonsko nedeljo, v naših molitvah se spomnimo vseh misijonarjev in misijonark, ki delujejo po širnem svetu ter ljudem prinašajo in oznanjajo božje kraljestvo, lajšajo trpljenje in revščino.
 • V zakristiji ob prazniku vseh svetih lahko naročite molitve za vaše rajne.
 • Mesec oktober - mesec rožnega venca.. V mesecu oktobru vabljeni dvajset minut pred delavniško in nedeljsko sv. mašo v cerkev k skupni molitvi rožnega venca za naše družine in župnijo.
 • Z akcijo zbiranja starega papirja nadaljujemo.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM