Leto družine

Poglej in prisluhni

Kateheza in spremljajoči video, ki jih v tem Letu družine pripravlja Dikasterij za laike, družino in življenje.
Kateheze so sad pričevanja družin in razlag svetega očeta.
Namenjene so premišljevanju v družini ali v skupnosti družin.
Vsaka kateheza je razdeljena na štiri dele in se navezuje na spremljajoči videonagovor sv. očeta in zakonskih parov.