Oznanila

Ravne na Koroškem

 • Vse veroučence vabim na ORATORIJ – 2018. Oratorij bo potekal od 26. junija do 30. junija 2018. Še je čas, da se prijavite oziroma čimprej se prijavite.
 • Iskrena zahvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji ob srečanju zakonskih jubilantov. Hvala članicam, članom Karitas, ŽPS, ključarjem in vsem dobrim ljudem, iskren bog klonaj prav tako iskrena hvala vsem pri nalaganju zbranega starega papirja – hvala.
 • Ministrante in otroški pevski zbor ob zaključku veroučnega leta vabim na romanje v Prekmurje v četrtek 21.6.2018.
 • Romanje ob srebrnem jubileju mašniškega posvečenja. 8. julija 2018 romamo popoldne ob 14. uri v mojo domačo župnijo Zg. Kungota pri Mariboru. Ob 16. uri slovesna sv. maša, po maši agape oziroma prijateljsko druženje, lepo vabljeni, za jedačo in pijačo poskrbljeno. Prijavite se lahko v župnišču. Prispevek za avtobus in agape je 13. €
 • Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

 • Verouk je ta teden redno
 • V četrtek ob 18. uri ministrantske vaje, ministranti pridite, povabite še druge, ki imajo veselje do ministriranja.
 • V četrtek  zvečer ob 20. uri imamo srečanje z člani ŽPS. Vabila dobite po elektronski pošti. Vabilo lahko vzamete tudi v zakristiji. Člani lepo vabljeni, pridite.
 • V mesecu maju vabljeni k šmarnični pobožnosti vsak večer ob 18.30. K šmarnični pobožnosti so vabljeni vsi vero učenci posebej letošnji prvoobhajanci in prvoobhajanke. Ob  koncu šmarnic bodo otroci, ki so redno prihajali k šmarnicam, prejeli nagrado.
 • V soboto, 19. maja, imajo ob 17.00 letošnji prvoobhajanci in prvoobhajanke prvo spoved, priložnost za spoved bodo imeli tudi njihovi starši in sorodniki.
 • V nedeljo, 10. junija, bodo obhajali zakonski jubilanti ob 16.00 zahvalno slovesnost. Vse zakonske jubilante, ki letos obhajajo 5, 10, 15, 20, 25,… obletnico poroke vabimo, naj se prijavijo za slovesnost v župnijski pisarni. Posebej tisti, ki se niste poročili v naši župniji.
 • Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!
 • Umrl je Ivan Kos, Čečovje 23a  . Spomnimo se rajnih v molitvi in darujmo sv. maše.

 • Verouk je ta teden redno
 • V torek 8. 5. 2018 ima po sv. maši srečanje biblična skupina, lepo vabljeni -  Ravne na Koroškem.
 • V četrtek ob 18. uri ministrantske vaje, ministranti pridite, povabite še druge, ki imajo veselje do ministriranja.
 • V četrtek, 10. maja, slovesni praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA ob 10.00 ter zvečer ob 18.30. uri sta sv. maši. Vabljeni!
 • Danes, 16. maja, imajo starši prvoobhajancev in prvoobhajank po večerni sv. maši, ki je ob 18.30, sestanek, na katerem se bodo dogovorili o poteku slovesnosti prve spovedi in prvega sv. obhajila.
 • V mesecu maju vabljeni k šmarnični pobožnosti vsak večer ob 18.30. K šmarnični pobožnosti so vabljeni vsi vero učenci posebej letošnji prvoobhajanci in prvoobhajanke. Ob ob koncu šmarnic bodo otroci, ki so redno prihajali k šmarnicam, prejeli nagrado.
 • V soboto, 12. maja, bo v naši župniji celodnevno češčenje presvetega Rešnjega telesa. Naj bo to dan priložnosti za skupno in osebno molitev. Najsvetejše bo izpostavljeno po jutranji sv. maši, ki bo ob 8.00 do večerne sv. maše. Zaključek čaščenja ob 18.00 s petimi litanijami Matere božje in blagoslovom. Člani molitvene skupine, rož rožnega venca, drugih župnijskih skupin in tudi drugi povabljeni, da se napišete na seznam za molitveno dežurstvo pred Najsvetejšim, ki je zadaj v lopi. Pri molitvi se spomnimo letošnjih prvoobhajancev,  bolnih in trpečih v naši župniji. Vzemite si na ta dan čas in pred Najsvetejšim v molitvi izročite božjemu varstvu svojo družino, našo župnijo in mariborsko nadškofijo.
 • V soboto, 19. maja, imajo ob 17.00 letošnji prvoobhajanci in prvoobhajanke prvo spoved, priložnost za spoved bodo imeli tudi njihovi starši in sorodniki.
 • Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

 • V torek, 1. maja, na praznik Jožefa delavca, začenjamo šmarnično pobožnost. V mesecu maju bomo imeli šmarnično pobožnost vsak večer ob 18.30. Naslov letošnjih šmarnic je: »PRIPOVEDI O MARIJI«. K šmarnični pobožnosti so vabljeni vsi vero učenci posebej letošnji prvoobhajanci in prvoobhajanke. Za vsak dan bodo otroci dobili eno karto za zanimivo  miselno igro. Ob  koncu šmarnic bodo otroci, ki so redno prihajali k šmarnicam, prejeli nagrado.
 • V tem tednu imajo otroci še prvomajske počitnice. Tako bomo verouk začeli  v četrtek, 3. maja.
 • V petek, 4. maja  je prvi petek v mesecu, obiskal bom bolnike po naših domovih domovih.
 • Prihodnjo nedeljo, 6. maja – ob 18.30 v cerkvi, najprej sv. maša, nato sestanek oziroma srečanje  z starši prvoobhajancev – starši pridite.
 • Prihodnjo nedeljo je Florjanova nedelja – sv. Florjan zavetnik gasilcev. Pri 10. Sv. maši sodelujejo gasilci in gasilke.
 • Vzemite  pri izhodih novo številko župnijskega lista »VOGELNI KAMEN«
 • Prišla je nova št. »OGNJIŠČA«
 • Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

 • Verouk je ta teden v ponedeljek, torek, sredo in v četrtek.
 • V torek 24. 4. 2018 ima po sv. maši srečanje biblična skupina, lepo vabljeni -  Ravne na Koroškem.
 • Umrla je Ana Špegu, Ob suhi 23 . Spomnimo se rajnih v molitvi in darujmo sv. maše.

Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

 • Verouk je ta teden redno.
 • Letno srečanje molivcev in župnijskih animatorjev za duhovne poklice je danes v nedeljo 15. aprila 2018 v Slomškovi stolnici. Ob 15.00 uri molitvena ura, ob 16.00 uri sveta maša, po maši agape in program do 18.00 v prostorih stolnega župnišča, molivci in molivke lepo vabljeni na to srečanje.
 • Od današnje, 3. velikonočne nedelje pa do 4. velikonočne nedelje – nedelje Dobrega pastirja, od 15. do 22. aprila bo potekal teden molitve za duhovne poklice pod geslom »Daj mi poslušamo«. Lepo vabim k molitvi rožo živega rožnega venca in vse vas, izprosimo nove duhovniške in redovniške poklice.
 • Umrla sta Jošt Ivo, Zelen Breg 20a in Kuzman Hilda, Javornik 58. Spomnimo se rajnih v molitvi in darujmo sv. maše.
 • V četrtek ob 17. uri ministranske vaje, ministranti pridite, povabite še druge, ki imajo veselje do ministriranja.
 • 21. 4. 2018 od 9.00 do 14.00 ure bo usposabljanje za animatorje, vabim vse birmance in srednješolce, ki bi želeli sodelovati na ORATORIJU kot animatorji, mladi pridite.
 •  Ta teden nadaljujemo z urejanjem okolice okrog cerkve oziroma travne površine.

Verouk je ta teden redno.

 • Danes 8. aprila, na belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, ob 13.00 blagoslov konj nato sv. maša pri sv. Neži.
 • V ponedeljek 9. 4. 2018 ima po sv. maši srečanje skupina za starše, lepo vabljeni -  Ravne na Koroškem.
 • V ponedeljek 9. 4. 2018 ob 20.00 uri imamo pripravo na sveti krst. Kdor želi sv. krst za otroka v mesecu aprilu in maju lepo vabljen na pripravo.
 • V torek 10. 4. 2018 ima po sv. maši srečanje biblična skupina, lepo vabljeni -  Ravne na Koroškem.
 • V torek 10. 4. 2018 je sestanek oziroma srečanje za starše prvo obhajancev, ob 9.30 ali popoldne ob 17. 00. uri starši lepo vabljeni -  Ravne na Koroškem.
 • V četrtek ob 17. uri ministranske vaje, ministranti pridite, povabite še druge, ki imajo veselje do ministriranja.
 • V petek 13. 4. 2018 od 17.00 do 19.00 ure in v soboto 14. .4. 2018 od 10.00 do 12.00 dan birmance – filmski večer. Birmanci in birmanke pridite.
 • Letno srečanje molivcev in župnijskih animatorjev za duhovne poklice bo potekalo v nedeljo 15. aprila 2018 v Slomškovi stolnici. Ob 15.00 uri molitvena ura, ob 16.00 uri sveta maša, po maši agape in program do 18.00 v prostorih stolnega župnišča, molivci in molivke lepo vabljeni na to srečanje.
 • 21. 4. 2018 od 9.00 do 14.00 ure bo usposabljanje za animatorje, vabim vse birmance in srednješolce, ki bi želeli sodelovati na ORATORIJU kot animatorji, mladi pridite.

Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

Pri izhodih iz cerkve ali zunaj od ministranta lahko dobite novo, velikonočno številko župnijskega lista!

Iskrena zahvala za pomoč pri pripravi praznovanja velikonočnih praznikov: za čiščenje cerkve in krašenje; zahvala zborovodkinji, organistinji, pevcem, otroškemu zboru Mali cvet, ljudskim pevcem, ministrantom, mladim; članicam in članom Karitas ... (godbi, gasilcem, ključarjem, nosilcem neba, zastav, skavtom, strelcem z možnarji ...).

V imenu g. Slavka,  in v svojem imenu se zahvaljujem za iskrena velikonočna voščila, pisanke, ki ste nam jih darovali in nam s tem izkazali pozornost.

Jutri, na velikonočni ponedeljek vstopamo v velikonočno osmino. Svete maše bodo ob 10:00 in 19:00 uri.

Prihodnjo nedeljo ob 13.30 blagoslov motoristov pred kavarno »Havana«.

Na belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, 8. aprila, ob 13.00 blagoslov konj nato sv. maša pri sv. Neži.

Umrla je Ban Jožefa. Spomnimo se rajnih v molitvi in darujmo sv. maše.

         V tem tednu imajo otroci velikonočne počitnice. Tako bomo verouk po počitnicah začeli v ponedeljek, 9. aprila.

Danes na veliko noč in na velikonočni ponedeljek je župnijska pisarna zaprta.

Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

 

BLAGOSLOV

VELIKONOČNIH JEDIL

ŽUPNIJA RAVNE NA KOROŠKEM

/velika sobota – 31. marec 2018/

 • ob 10.00 – pri Rutnikovi kapeli
 • ob 11.00 – pri sv. Neži
 • ob 11.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 12.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 13.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 14.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 15.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 16.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 17.00 – pri sv. Antonu

BLAGOSLOV

VELIKONOČNIH JEDIL

ŽUPNIJA RAVNE NA KOROŠKEM

/velika sobota – 31. marec 2018/

 • ob 10.00 – pri Rutnikovi kapeli
 • ob 11.00 – pri sv. Neži
 • ob 11.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 12.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 13.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 14.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 15.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 16.00 - v župnijski cerkvi
 • ob 17.00 – pri sv. Antonu
 • Priložnost za velikonočno spoved še v ponedeljek in torek pred sv. mašo ob 18.30 uri.
 • S cvetno nedeljo vstopamo v veliki teden. Velika noč ni samo blagoslov velikonočnih jedil, procesija, ampak tudi veliki četrtek, petek, sobota. Zato vabljeni k bogoslužju svetega tridnevja še posebej vabljeni letošnji prvoobhajanci in birmanci.
 • Veliki četrtek, - ob 19.00 slovesna sv. maša; obred umivanja nog; po maši molitvena ura v Florjanovi kapeli za duhovne poklice.
 • Veliki petek - ob 15.00 popoldan pobožnost križevega pota v čast smrti našega Odrešenika. Ob 19.00 obredi velikega petka; čaščenje križa, prenos Najsvetejšega v Križevo kapelo, kjer bo božji grob; po obredih molitvena ura v Križevi kapeli.
 • Velika sobota - ob 6.00 blagoslov ognja pred cerkvijo.

Blagoslov velikonočnih jedil:

 • v župnijski cerkvi prvi blagoslov ob 11.00 in nato vsako polno uro, zadnji

  blagoslov ob 16.00;

 • pri Rutnikovi kapeli ob 10.00
 • pri sv. Neži 11.00
 • pri sv. Antonu ob 17.00

Med blagoslovi velikonočnih jedil Vas vabimo, da se zadržite v molitvi pri božjem grobu.

Velikonočno vigilijo  bomo pričeli v soboto zvečer ob 20.00 z blagoslovom ognja in velikonočne sveče pred cerkvijo.

 • Na velikonočno nedeljo, vabljeni k velikonočni procesiji, ki bo ob 7.00. Prosimo vas, da darujete cvetje za okrasitev božjega groba in naše cerkve, cvetje prinesite v četrtek popoldan ali v petek zjutraj.
 • V imenu župnijske Karitas, oziroma v imenu vseh ljudi v stiski, iskrena zahvala za vaš dar, ki ste ga danes darovali za snope in je namenjen za ljudi v stiski.
 • Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!
 • Velikonočno tridnevje je čas, ko se spominjamo Jezusovega odrešilnega dela, Jezusove zadnje večerje, obsodbe, trpljenja, smrti na križu, njegovega pogreba in vstajenja od mrtvih.  Vabim vas k praznovanju velikonočnega tridnevja, vzemite si čas in pridite.

 • Verouk  je ta teden redno, pri verouku bodo otroci imeli velikonočno spoved.
 • Danes, na 5. postno nedeljo - črno, 22. marca, vabljeni ob 17.00 v župnijsko cerkev k postnemu spokornemu bogoslužju in velikonočni spovedi. Nudi se lepa priložnost za velikonočno spoved. Na voljo bo tuj spovednik.
 • Jutri je praznik sv. Jožefa, sv. maša zvečer ob 18. uri lepo vabljeni k sv. maši.
 • V sredo dopoldne bom obiskal naše starejše v naših župnijah, prijavite jih do torka v župnišču. Tudi njim omogočimo prejem zakramentov sv. obhajila in sv. spovedi pred velikonočnimi prazniki.
 • V četrtek 15. marca ministranti lepo vabljeni na ministranske vaje ob 17. 00 uri.
 • V soboto, 24. marca, LITURGIČNO OBHAJAMO praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA, sv. maša je zvečer ob 18.00 uri, lepo vabljeni.
 • V soboto, 24. marca, vabljeni vsi letošnji prvoobhajanci in prvoobhajanke na dan prvoobhajancev od 9.00 do 13.00, ki bo v Župnijskem domu.
 • Od 19. do 25. marca, med praznikom sv. Jožefa in Gospodovega oznanjenja poteka teden družine pod geslom »NAJIN ZAKON –BOŽJA MOJSTROVINA«. Vabljeni, da v teh dneh še posebej molimo za naše družine.
 • KD Svitanje vabi na akademijo ob MATERINSKEM DNEVU, v petek. 23. marca 2018, ob 17.00 v Kulturnem domu. Vabljeni matere in očetje, dedki in babice.
 • Streljanje z možnerji na veliko noč je lep običaj, ki nas spominja na lomljenje skal ob Jezusovem vstajenju, da bi ta običaj ohranjali, prosimo za dar, ki ga lahko darujete po sv. maši zunaj cerkve.
 • Prihodnjo nedeljo, 25. marca bomo z obhajanjem Cvetne nedelje vstopili v veliki teden. Snope bomo blagoslovili že v soboto pri večerni sv. maši. Na cvetno nedeljo blagoslov snopov, pred sv. mašo ob 7.30 in 10.00 pri križu, nato sprevod v cerkev, ob 19.00 med sv. mašo v cerkvi. Pred sv. mašami boste lahko od sodelavk in sodelavcev Karitas dobili snope. Dar za snope je namenjen za ljudi v stiski.
 • Hvala vsem, ki sodelujete pri akciji »STARI PAPIR«. V ponedeljek zjutraj še lahko pripeljete zbran stari papir, ki ga morda še imate doma. V torek, 20. marca, bomo ob 8.00 zbrani papir odpeljali, prosimo za pomoč pri nalaganju.
 • V torek 20. marca, lepo vabim vse skupine k generalnemu čiščenju naše cerkve, lepo vabljeni, kakor vsako leto.
 • Po cvetni nedelji v začetku velikega tedna prosim, da bi prinesli cvetje za božji grob – enolončnice, kakor vsako leto.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM