Kolpingova družina Kotlje

Po vzoru krščanskih vrednot je Kolpingova organizacija katoliška, ki v ospredje postavlja družino, življenjsko pomembno izobraževanje, smisel življenja, pomoč v človeški stiski, usmiljenje in ljubezen do sočloveka in drugače mislečih. Vse našteto poskušamo udejanjiti tudi v naši družini.

V Kotljah smo leta 1996, kot prvi na Koroškem, ustanovili Kolpingovo družino Kotlje, ki je danes registrirana tudi kot društvo. Takratnih 17 članov se je skozi leta povečalo na okoli 40. Skozi vsa leta je naša dejavnost živa in prepoznavna v kraju in izven njega. Že nekaj let pripravljamo npr. kulturni večer pred hotuljsko lepo nedeljo in vsak krajan nas pozna po organizaciji zanimivih in koristnih predavanj.

A. Kolping je bil sodobnik škofa A. M. Slomška in sta se tudi poznala. Oba sta bila zaradi svojih socialnih, narodnih in krščanskih dejavnosti od papeža Janeza Pavla II. posvečena kot blažena. Ko je Slovenija postala samostojna država, se je v naši državi Kolpingov vpliv leta 1993 ponovno obnovil. Ustanovljena je bila Kolpingova zveza Slovenije, ki šteje danes 47 Kolpingovih družin z okoli 1.200 člani v skoraj vseh škofijah.

Relief Kolping in Slomsek

Za družinski karakter hotuljske Kolpingove družine je značilno, da se z veseljem združujemo, da imamo v naših vrstah oba spola, stare in mlade, kar vzpodbuja medgeneracijsko spoštovanje in skupno delovanje pri vseh akcijah, ki so pomembne za člane, farane in tudi krajane.

Kolpingova družina Kotlje je v kraju pustila neizbrisen pečat. Čez leto ima približno 30 različnih dejavnosti za člane in širšo javnost. Naj jih omenimo samo nekaj: