Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

ŽPS preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja.

Ostale glavne naloge ŽPS so:

Od leta 2015 so člani ŽPS:

 1. Vajda Edvard, duhovnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Krajnc Zinka, molitvena
 2. Hirtl Marija, Karitas
 3. Mavrin Vera, bralci
 4. Rupreht Marjan, biblična
 5. Hudrap Lizika, čistilke
   

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Prašnički Mojca, Čečovje
 2. Dvornik Roman, Čečovje
 3. Meh Marija, Trg
 4. Brezovnik Franc, Trg
 5. Pavše Marko, Stražišče, Tolsti vrh
 6. Pisar Anita, Stražišče, Tolsti vrh
 7. Kotnik Rok, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
 8. Slatinšek Ivica, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
 9. Založnik Ivanka, Janeče, Dobja vas