Ministranti

Ministranti pri bogoslužju opravljajo pomembni nalogi - služijo pri oltarju, ter molijo z duhovnikom ali z drugim voditeljem bogoslužja in s celotno skupnostjo verujočih. Ponavadi gre za aktivno skupino, ki se srečuje na rednih ministranstskih srečanjih.

Ministrante povezuje tudi mesečnik MINISTRANT. V naši župniji se ministarntje srečujejo enkrat tedensko, vsak četrtek, eno uro pred večerno sv. mašo.