Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Od leta 2015 so člani ŽPS:

Člani po službeni dolžnosti:

 1. Vajda Edvard, duhovnik
 2. Juroš Irma, mežnarka
 3. Juroš Štefan, mežnar
 4. Volker Vinko, ključar
 5. Sekalo Anton, ključar

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Mavrel Ernest, starši
 2. Obretan Marko, mladi
 3. Šapek Natalija, starši
 4. Šapek Zdravko, vaška skupnost

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Juteršek Anica
 2. Kobovc Marjana
 3. Obretan Marjana
 4. Prilastnik Terezija
 5. Sekalo Helena