Sv. Anton

Cerkve

Posvečena sv. Antonu, puščavniku, ki goduje 17. januarja. 

V 15. stoletju nastala cerkev (zrela gotika) (1445) ima v notranjosti srednjeveške freske s konca 15. stoletja (Furlanska delavnica), ki prikazujejo »poklon treh kralje in Angelovo oznanjenje Mariji.

Oprema cerkve je iz 2/2 17. stoletja. V prezbiteriju so gotski opornik in šilasta okna.

Cerkev v listinah omenjena 1561 (Singer). Ladja je bila obokana v renesansi, 17. stoletje (l. 1640 - Singer). Rebra na oboku ladje so le okrasna. 

V prezbiteriju so v gotskih oknih barvni vitraži delo Staneta Kregarja.

Slike - klikni

Mere sedanje cerkve so v notranjosti: 

Prezbiterij: dolžina 6 m, širina 6,6 m, višina 5,85 m.
Ladja: dolžina 13,4 m, širina 8,2 m, višina 7,2 m.
Zakrisitja: dolžina 4,4 m, širina 3 m, vižina oboka 2,8 m.
Lopca: pri glavnem vhodu, dolžina 3,5 m, širina 3,7 m.

Zunaj prezbiterija sta ohranjena le še dva oporna stebra; eden je bil morda nekoč odstranjen zaradi tik mimo vodeče ceste, drugi pa zazidan z zakristijo. Oporna stebra, ki nosita pevski kor, sta tudi nosilca zvonika; pod ostrešjem njegove tri stene niso izzidane, temveč v dveh nadstropjih polkrožno obokane. Tlak v cerkvi je iz umetnega kamna, temnih in svetlih kvadratov. Zidani del zvonika meri 21 m, ostrešje do jabolka 11 m. Prej krit z lesenim šiteljni. Ladja, prezbiterij in zakristija kriti z opeko. 

Zvonova sta bronasta, eden s slikami Sv.križa, Jožefa in Marije in napisom: N.1045 opus Antonii Samassa Labaci 1854; meri v premeru 60 cm. Drugi s sliko Marije, brez napisa, meri 40 cm.

OLTAR:

Glavna podoba: sv. Anton Puščavnik, ob straneh sliki sv. Petra in sv. Pavla. Zgoraj podoba sv. Antona Padovanskega. Obe sliki sv. Antonov datirani: 1674, obnovljeni 1853.

ORGLE: 

Orgle so mehanične, manual ima 4 oktave, petal eno oktavo, normalen. Registrov osem. Orgle je leta 1994 obnovil domačin orglarski mojster Osojnik. Tako, da so orle za silo uporabne.

Zunaj cerkve je k zidu prislonjenih na severni in zahodni strani več spomenikov, saj se je ob cerkvi širilo farno pokopališče, kjer se je pokopavalo od 1861 do 1968.
V letu 2008 je bila na cerkvi obnovljena streha in fasada.

 

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM