Skupine na Ravnah na Koroškem

Skupine - Ravne na Koroškem

V župniji deluje kar nekaj skupin, v katerih se ljudje družijo v pogovoru, molitvi, pesmi,...

Pridruži se tudi TI, da bo življenje v skupinah še bolj prijetno!

Srce župnije je molitvena skupina, ki pred Boga polaga prošnje in zahvale za našo župnijsko skupnost. Molitvena skupina se zbira k molitvi vsak četrtek po večerni sv. maši, razen prvi četrtek, ko je molitev pred Najsvetejšim pol ure pred sv. mašo.

Župnijska Karitas Ravne so ljudje, ki s prostovoljnim trudom in požrtvovalnostjo skušajo lajšati trpljene ljudi, ki doživljajo stisko. Tudi TI lahko v okviru Karitas pomagaš ljudem v stiski.

Ključarji so zaupanja vredni možje, ki po predlogu župnika od škofa prejmejo cerkveno službo ključarja za dobo 5 let. V tem času skupaj z župnikom skrbijo za cerkveno premoženje v župniji ali / in pri podružnicah.

MePz Župnije Ravne na Koroškem in Otroški pevski zbor Mali cvet. "KDOR LEPO POJE, DVAKRAT MOLI" - tako pravi naš pregovor. In drug pregovor: "Kdor poje, ta ne misli slabo".

Ministranti pri bogoslužju opravljajo pomembni nalogi - služijo pri oltarju, ter molijo z duhovnikom ali z drugim voditeljem bogoslužja in s celotno skupnostjo verujočih. Ponavadi gre za aktivno skupino, ki se srečuje na rednih ministranstskih srečanjih.

Bog me je izbral za bralca svoje - Božje besede. Prvi sad branja Božje besede naj bo spreobrnjenje tvojega srca in novo življenje. Zaradi pogovora z Bogom naj ti zažari obličje, kakor je Mojzesu žarela koža njegovega obličja zaradi pogovora z Bogom. Prim. 2 Mz 34,29.

Animatorji so v župniji sv. Egidija zelo iskane osebe. Pomembno vlogo opravljajo pri birmanskih delavnicah ter pri drugih slovestnostih župnije, kot je Prvo sv. obhajilo, Lepa nedelja ipd,... 

Člani biblične skupine se srečujejo dvakrat mesečno, vsak drugi in četrti torek v mesecu, po večerni sv. maši, kjer ob skupnem prebiranju, razmišljanju in pogovoru odkrivajo bogastvo božje ljubezni, ki se na poseben način razodeva v besedilih svetega pisma.

Vsi pari smo aktivni v svojih župnijah kot sodelavci, otroci pa kot ministranti in pevci. Teme srečanja izbiramo iz življenja.

Zahvaljujemo se vsem ženam in možem, ki prinesejo cvetje v petek zvečer ali soboto zjutraj. Krašenje bogoslužnega prostora je globoko zasidrano v dušah nekaterih naših faranov. Samo Bog vidi njihovo dobroto in ljubezen.

Čistoča in lepota naših cerkva in župnijskih prostorov je skrb vseh nas. HVALA VSEM, ki skrbite za čistočo. 

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM