Sv. Egidij

Cerkve

Župnijska cerkev je posvečena sv. Iliju, opatu, ki goduje 1. septembra. Pri domačinih je patron bolj znan pod imenom Egidij.

O zidavi in njeni posvetitvi ni podatkov. Od stare cerkve je ohranjena pravokotna ladja z vzhodnim zvonikom in verjetno tudi s šilasto banjo obokana zakristija na zvonikovi senčni strani. V ladji, mogoče tudi v prezbiteriju je bil prvotno v višini sten raven lesen strop. Zidava je neurejena iz klanega skrila z mnogo malte. Zvonik je obdržal prvotno višino. Šilasti slavolok z živimi robovi in rahlo zlomljen lok portalov, ki vodita iz prezbiterija v zakristijo, ter z ladijskega podstrešja v zvonik postavljata stavbo s tlorisom vred v 13. stoletje.

Cerkev je bila prezidana v baroku (17.stol.). Dvoladijsko razdeljena s pomočjo treh stebrov v podolžni osi ladje. Vsi oboki so iz opeke. V tem času sta bili prizidani tudi obe stranski kapeli, s katerimi je tloris dobil obliko križa.

Za severno kapelo poroča Diarium parochiae Guettenstainensis iz prevaljskega župnijskega arhiva, da se je v njej darovala prvič sv. maša 4.10.1680. Tudi nagrobni napis 16.7.1683 umrlega in v kripti te kapele pokopanega ravenskega grofa Matije Sichtena potrjuje to letnico: ... qui, cum in honorem crucifixi Jesu Dei Filii hoc sacellum eius sumptibus consummatum est, tradidit spiritum.

Ker Valvasorjeva slika v navedenem delu južne kapele še ne pozna, je bila pač tudi ta v istem času dozidana.

Izza leta 1854 ima cerkev novo ostrešje, je z opeko krita, z žlebovi in požarnim zidom opremljena, obok v prezbiteriju je za nekoliko čevlje povišan (cerkveni računi za leto 1857). Leta 1854 pogoreli zvonik je dobil leta 1863/64 sedanje ostrešje, obloženo s pocinkano pločevino (cerkveni račun 1864,1866) Leta 1895 zvonik ponovno krit s pocinkano pločevino.

Leta 1936 je bila cerkev zunaj na novo ometana ter leta 1934 znotraj preslikana (Fr. Horvat) slikarija na oboku prezbiterija in križeve kapele je ostala stara.

 

Mere cerkve v notranjosti:

  • Ladja: dolžina 16.30 m, širina 8,35 m, višina 5,90 m.
  • Prezbiterij: dolžina 4,85 m, širina 4,55 m, višina 6,35 m.
  • Stranski kapeli: dolžina 5,60, šisirna 5,45 m, višina 5,50 m.
  • Lopa pred velikimi vrati: dolžina 5,60 m, širina 4 m.
  • Zakristija: dolžina 5,80 m, širina 3,40 m, višina 3 m.

Iz zakristije je peljal hodnik v križevo kapelo, sedaj (po letu 1991) del zakristije, od koder vodijo vijačne stopnice iz železa v prostor nad zakristijo, kjer je zhramba za parametre in soba za ministrante.

Debelina zidu pod zvonikom 1,10 m, v ladji 0,90 m. Zvonik zidani del je visok 20 m, ostrešje do jabolke 13 m, skupaj z jabolkom in križem je zvonik visok 36 m.

 

OLTARJI:

/oltarji so vsi baročni/

 

GLAVNI OLTAR SV. EGIDIJA:

Glavni oltar sv. Ilija, ob nogah košuta in angel z mitro; ob straneh kipa sv. Urha in sv.Miklavža. na stranskih lokih sta dve nesorazmerno majhni figurici svetnikov (Simon in Juda). Nad glavnim zavetnikom je kip sv. Luke z Marijino podobo-reliefom in z volom; okoli dva večja angela in več angelskih glavic. vse razen zidane menze je leseno (tudi pri ostalih oltarjih). Na oboku slika sv.Trojice, v kotih evangelisti.

https://tilci.si/galerija/sveti-egidij.html

STRANSKI OLTAR SRCA JEZUSOVEGA:

Glavni kip izdelal Ivan Sojč iz Maribora leta1946. Prej je bila tu glavna podoba  Angela varuha (v ozadju na podobi Tobijeva zgodba in Jakobova lestev), ki sedaj visi v križevi kapeli. Ob straneh kipa sv. Jožefa in sv. Andreja; zgoraj podoba nadangela Mihaela in kipi štirih angelov. Za tabernakljem je le deloma čitljiv napis, ki datira oltar v leto 1710, ko sta ga v čast angelu varuhu dala postaviti grof Andrej Sichten in njegova žeha Eleonora. A ves oltar je stal, kot kaže pripis v zgoraj omenjenem Diariju, v cerkvi sv. Antona. Še leta 1754 je stal na mestu sedanjega oltarja Srca Jezusovega, oltar sv. Janeza Evangelista. (Mrliška matica prevaljska, ki pravi, da je beneficiat Simon Matajdl v cerkvi sv. Egidija pri oltarju sv. Janeza...)

 

MARIJIN STRANSKI OLTAR:

Na evangeljski strani je Marijin oltar z glavnim kipom Naše ljube Gospe presvetega Srca. Ta titulus se začne v naših krajih širiti šele po letu 1874, kip torej ni star kot oltar, ki nosi renesančne poteze. Ob straneh kipa sv. Joahima in sv. Ane; zgoraj podoba Oznanjenja. (prim.: p.Severin Korošec, Naša ljuba Gospa presv. Srca, upanje obupujočih, Maribor 1923)

 

KRIŽEV OLTAR: 

Oltar v kapeli na evangeljski strani je posvečen Kristusovi smrtni muki na križu. Bil je bratovski oltar istoimenske nekdanje bratovščine. Kristus na križu ima zaprte oči a še dvignjeno glavo. Ob vznožju Magdalena, ob strani Marija in sv.Janez. zadaj slika Jeruzalema v mraku, spodaj ogenj vic, deloma v sliki, deloma v reliefu s figurami trpečih. Ob strani oltarja  po en angel z gobo in sulico. Nad križem Bog Oče in Sv. Duh, obdana z angelci. Pod menzo vdolbina za božji grob, pred njo lepo izdelana železna mreža. Obok te kapele je bil poslikam (leta 1968 pokrite z beležem) z ostalimi štirimi skrivnostmi žalostnega dela rožnega venca.

 

FLORIJANOV OLTAR:

V kapeli na južni strani stoji oltar sv.Florijana. Nad svetnikovim kipom je ovalna podoba s prizorom iz njegovega mučeništva: z mostu ga mečejo v reko. Ob straneh kipa sv. Jurija in sv. Donata.

Diarij 1698 pozna še oltar sv. Tomaža Kanterburiškega v zakristiji. Vse štiri stranske oltarje je v letih 1946/47 obnovil Zoratti iz Maribora.

 

SLIKE:

Pieta
V Florjanovi kapeli visi slika Marije z Jezusom (mrtvim) v naročju. Napis pod njo pravi, da jo je leta 1667 v spomin sebi in svojim dal narediti tržan Franc Markhatsch. Dieses bildt halder Ehrumest und farmerub Herr Franciscus Markhatsch seiner, seines selligen Herr Vattern Anderasen Markhatseh, fraun Mutter Ursula und des gauzen Frendtscahft gedachtus machen lassen in Jahr 1667. Na okvirju podobe: renoviert dureh Wohltkaterin Josefa Hade 1893.
 
Sv. Uršula
Precej stara bo tudi slika sv. Uršule, ki visi v Florijanovi kapeli.
 
Angel Varuh
Podoba  Angela varuha (v ozadju na podobi Tobijeva zgodba in Jakobova lestev) visi v križevi kapeli. Ta slika je bila pred obnovo stranskega oltarja na listni strani (oltar angelov varuhov).
 
Kristusova trnjeva glava
V lepem, a žal poškodovanem pozlačenem okvirju je podoba Kristusove trnjeve glave, ki se izpostavi le za devet dnevnico v tihem tednu, sicer visi v križevi kapeli.
 
Juda Tadej
V Križevi kapeli visi podoba apostola Juda Tadeja, ki je bila prej v prizidku k severni kapeli pri vhodu v kapelo, ki je bil leta1991 porušen.
 
Križev pot
Postaje križevega pota so slikane na platno, v enostavnih okvirjih. Po pravopisu napisov sodeč so iz druge polovice prejšnjega stoletja, iz leta 1895.

 

OSTALA OPREMA:

Leseno prižnico (odstranjeno l.1968) je krasil relief preroka Natana pred Davidom. (shranjen v župnišču)

Kamnit krstilnik z enostavnim lesenim nastavkom in kipom, obnovljen 1968. Krstni kamen leta 1991 iz Florjanove kapele odstranjen. Kip Janez Krstnik, ki krščuje Jezusa shranjen v župnišču.

Orgle z enim manualom in popolnim pedalom imajo deset registrov, mehanične; mojster in čas nastanka neznan.

Orgle leta 1991 prepeljane v Škofijsko orglarsko delavnico v Hoče. Leta 1992 obnovljene, nov igralnik z dvojnim manualom (popoln posnetek starega) in nov pozitiv z štirimi registri. Orgle leta 1992 na novo prepleskane svetli hrast. Okraski na orglah obnovljeni in pozlačeni.

Luster, 18 svečni sredi cerkve, pvsevdogotski, je bil naročen l.1902 na Dunaju. Je iz masivne kovine - medenina. (?) Majnši iz tolčene pločevine, starejši. (?)

Tlak iz naravnega kamna je bil iz leta 1880. Zaradi poškodb tlak zamenjan leta1992 z novim kamnom (grški marmor kristalino, pelos in hotavelski). Tlak narejen po načrtih dipl. ing. arh. Kvaternik Franca iz Ljubljane.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM