Skupine v Kotljah

Kolpingova družina Kotlje

Po vzoru krščanskih vrednot je Kolpingova organizacija katoliška, ki v ospredje postavlja družino, življenjsko pomembno izobraževanje, smisel življenja, pomoč v človeški stiski, usmiljenje in ljubezen do sočloveka in drugače mislečih. Vse našteto poskušamo udejanjiti tudi v naši družini.

V Kotljah smo leta 1996, kot prvi na Koroškem, ustanovili Kolpingovo družino Kotlje, ki je danes registrirana tudi kot društvo. Takratnih 17 članov se je skozi leta povečalo na okoli 40. Skozi vsa leta je naša dejavnost živa in prepoznavna v kraju in izven njega. Že nekaj let pripravljamo npr. kulturni večer pred hotuljsko lepo nedeljo in vsak krajan nas pozna po organizaciji zanimivih in koristnih predavanj.

A. Kolping je bil sodobnik škofa A. M. Slomška in sta se tudi poznala. Oba sta bila zaradi svojih socialnih, narodnih in krščanskih dejavnosti od papeža Janeza Pavla II. posvečena kot blažena. Ko je Slovenija postala samostojna država, se je v naši državi Kolpingov vpliv leta 1993 ponovno obnovil. Ustanovljena je bila Kolpingova zveza Slovenije, ki šteje danes 47 Kolpingovih družin z okoli 1.200 člani v skoraj vseh škofijah.

Relief Kolping in Slomsek

Za družinski karakter hotuljske Kolpingove družine je značilno, da se z veseljem združujemo, da imamo v naših vrstah oba spola, stare in mlade, kar vzpodbuja medgeneracijsko spoštovanje in skupno delovanje pri vseh akcijah, ki so pomembne za člane, farane in tudi krajane.

Kolpingova družina Kotlje je v kraju pustila neizbrisen pečat. Čez leto ima približno 30 različnih dejavnosti za člane in širšo javnost. Naj jih omenimo samo nekaj:

 • Vsako leto pred hotuljsko lepo nedeljo člani pripravijo Kulturni predvečer, kjer se lahko predstavijo domači umetniki s svojimi izdelki. V teh letih so obiskovalci lahko odkrili kako bogastvo se skriva v ljudeh, ki so bili obdarovani s čutom umetnosti. Zelo lepo obiskana prireditev priča o potrebi po takšnih dogodkih.
 • Ljudje poznajo Kolpingovo družino tudi po letno dveh organiziranih predavanjih na aktualno temo (zdravstvo, potopis, razvoj kraja in podobno).
 • Družina si prizadeva, da bi v svoje vrste vključila čim več aktivnih mladih in danes se lahko pohvalimo z največjim številom mladih članov v Kolpingovih družinah po Sloveniji.
 • Svoje poslanstvo čuti družina tudi v pomoči in sodelovanju z drugimi skupinami v kraju. Tako sodeluje z župnijo Kotlje, mladimi župnije, KS Kotlje, PGD Kotlje, itd.
 • Velik poudarek daje druženju in povezovanju članov in njihovih družin. Organizirajo 2 piknika letno kjer se spomnijo tudi jubilantov, ki so v tistem letu praznovali.
 • Pred 7 leti se je družina organizirala v Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina Kotlje.
 • Najbolj prepoznaven pečat je prispevala Kotljam in širši okolici z izdajo kar treh obširnih zgibank in monografij namenjenih turizmu. Ena je po dobrem letu doživela prvi ponatis. Vse zgibanke so bile raznešene širom po Sloveniji in tujino.
 • Septembra 2011 je družina organizirala tudi mednarodno srečanje Kolpingovih družin v Kotljah. Srečanja se je udeležilo okoli 400 Kolpingovcev iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM